Redovisning & Bokslut

 • Löpande bokföring och redovisning
 • Momsredovisning och skattedeklaration
 • Kundfakturering
 • Leverantörsreskontra och leverantörsbetalningar
 • Budget- och likviditetsplanering
 • Ekonomistyrning
 • Löneadministration
 • Årsbokslut, årsredovisningar, bokslutsrapporter
 • Inkomstdeklarationer
 • Ekonomi- och skatterådgivning
 • Bolagsbildning och uppstart av företag
 • Kontakt med myndigheter, banker m.fl
 • Nyckeltal och uppföljningar