Välkommen till MERIT ekonomi & juridik

Vi är tolv välmeriterade specialister inom ekonomi & juridik, med lång erfarenhet inom branschen.

Verksamheten startades hösten 2010 och vi är tolv företagare som har valt att samarbeta under namnet MERIT ekonomi & juridik. Fokus för vår verksamhet ligger på ekonomisk och juridisk rådgivning för alla företagsformer. Vi är specialister på ekonomiska frågor inom jord- och skogsbruk och arbetar främst med ägarledda företag.

En stor kunskap ryms inom kontorets väggar; allt från redovisning, årsbokslut/årsredovisningar, deklarationer, EU-rådgivning och skatterådgivning till juridiska tjänster, generationsskiften samt fastighetsförmedling av gårdar.

Förmedling av jordbruksfastigheter sker i samarbete med Areal, som är en rikstäckande mäklarbyrå.

Vi är medlemmar i SRF (SRF Konsulterna) och auktoriserade redovisningskonsulter, vilket innebär att vi uppfyller branschens kvalitetskrav på det arbete vi utför. Detta är en trygghet för dig som kund!

Välkommen som kund hos oss!