Juridik

Familjerätt

 • Samboavtal
 • Äktenskapsförord
 • Gåvohandlingar
 • Bodelning; vid äktenskapsskillnad & under bestående äktenskap
 • Testamente
 • Bouppteckning & arvskifte
 • Förordnande som boutredningsman, skiftesman & bodelningsförrättare

Skatterätt

 • Skatterättslig rådgivning i samband med familjerättsliga transaktioner/regleringar
 • Skatterättslig rådgivning i samband med fastighetsöverlåtelse
 • Skatterättslig rådgivning för enskild firma & aktiebolag
 • Skatterättslig rådgivning i samband med generationsskifte

Fastighetsrätt

 • Överlåtelsehandlingar
 • Servitut
 • Nyttjanderätt & arrende
 • Rådgivning i samband med fastighetsbildningsåtgärd

Affärsjuridik

 • Kompanjonavtal / aktieägaravtal
 • Familjerättsliga regleringar i ägarledda företag

Generationsväxlingar & samägande

 • Skatterättslig, familjerättslig & fastighetsrättslig rådgivning i samband med generationsskifte
 • Överlåtelsehandlingar
 • Samäganderättsavtal